Fudan University Computer Science Department Alumni                        

 


Fudan Graduates in CS academia  (US EECS Academia graduated from China, ACM/IEEE Fellows graduated from China, US News 2002 CS Ranking)

Name (current school) Year entering PKU School and year of Ph.D.
Cai Jin-Yi (U. Wisconsin) 77Math Cornell U.  86
Diao Yanlei (U. Mass) 94 UC Berkeley 05
Ye Yunwen (SRA, affiliate U. Colorado)  83 U. Colorado 01
Zha Hongyuan (Penn State U.) ?? Stanford U. 93
Su Jianwen (UC Santa Barbara) ?? USC 90
Weng Juyang (Michigan State U.) 78 UIUC 89
Xie Tao (NC State U.) 92 U. Washington 05
Jia Xiaoping (DePaul U.)   ?? Arizona State U. 89
Zhu Xingquan (U. Vermont)   98Ph.D. Fudan U. 98
Liu Chang (Ohio U.)  88 UC Irvine 02
Cheng Qi (U. Oklahoma 92Master USC 01
Fu Xiang (Georgia Southwestern State U) 95 UC Santa Barbara 04
Zhang Shifeng (Union College) 92 U. Nebraska-Lincoln 05
Yu Yijun (U. Toronto, Canada) 88 Fudan U. 98
Lu Jianguo (U. Windsor, Canada) ?? Nanjing ??
Jia Jiaya (CUHK) 96 HKUST 04
Sun Zheng (HKBU) 90 Duke U. 03

 


Fudan CS 9224  Alumni 

Xie Tao (NC State U.)
Pan Yi (UC Irvine)
Shi Yifan (Geogia Tech)  
Yu Yunzhe (U. Minesota)
Zhu Danyu (MSU)
Zhang Shifeng(U. Nebraska-Lincoln) 


Other Fudan University CS Alumni

Ren Jie (UC Irvine)  
Gu Lin (U. Virigina) 9124

Fudan 9324 pic
Zhao Yongang (UC Berkeley) 9324
  
Chen Songting (WPI) 9324 
Gao Yongqin (U. Notre Dame) 9324

Fudan 9424 Alumni
Diao Yanlei (U. Mass) 9424

Fudan 9624 Alumni